contact us with

Mail: lgbertrange@gmail.com

Bartrenger Vëlos-Club:
Vëlossport vun der Vëlos-Schoul iwer
Coursen a
Manifestatiounen fir Cyclotouristen
Training fir eis jonk Sportler
Vëlos-Schoul fir déi Jonk
Highlight fir Cyclotouristen:
Rallye Frinn Kieffer
6Days a Memorial Lull Gillen

Vélo Club Le Guidon Bertrange asbl

club fondé 14 août 1931

BP 95 L-8005 Bertrange / CPL LU20 1111 0203 0027 0000

LOISIRS

ACTUELL INFOS

RALLYES / RONDONNÉES